Lagere net CO2 balans voor auto’s op hernieuwbare brandstof dan EV

Een auto die op hernieuwbare brandstof rijdt en een thermische wagen hebben een andere CO2-impact dan een batterij-elektrische auto. Het is waar dat een benzine- of dieselauto CO2 uitstoot tijdens het rijden, in tegenstelling tot een elektrische auto. Deze observatie geldt echter alleen voor de uitstoot aan de uitlaatpijp tijdens het rijden. Het verhaal verandert echter wanneer we de algehele CO2-impact vergelijken, vanaf de productiefase tot het einde van de levensduur van de auto (de levenscyclusanalyse, of LCA). Vooral wanneer een thermische auto rijdt op hernieuwbare brandstoffen.

Online tool voor CO2-vergelijkingen

Een nieuwe online tool voor CO2-vergelijkingen laat zien dat de totale LCA net CO2 balans van een thermische auto die geavanceerde biobrandstoffen zoals HVO of synthetische e-fuels gebruikt, lager is dan die van een batterij-elektrische auto. Het verschil kan oplopen tot -34% voor HVO en zelfs -60% voor e-fuels. Europa blijft na 2035 de deur openhouden voor thermische auto’s, op voorwaarde dat ze op ‘CO2-neutrale brandstoffen’ rijden, en wil tegen eind 2025 een methodologie ontwikkelen voor een LCA.

België moet hier rekening mee houden in zijn transportbeleid. Op deze manier zouden ook de huidige 6 miljoen thermische auto’s in het land kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de transportsector.

Uitlaatpijp versus levenscyclusanalyse

Momenteel zijn er Europese regels over CO2-uitstoot bij voertuigen. Deze regels leggen echter bloot dat die aanpak volledig gebaseerd is op ‘uitlaatpijpemissies’, iets dat achterhaald is en beperkingen heeft. Alle vormen van energie die worden gebruikt voor transport dragen namelijk bij aan CO2-emissies, of het nu tijdens de productie- en recyclagefasen is, tijdens het gebruik, of beide.

Er bestaat geen auto die volledig zonder enige uitstoot rijdt. De ‘uitlaatpijpbenadering’ negeert de CO2-uitstoot tijdens de productie van elektriciteit en kent elektrische wagens een 0-emissie toe. Zelfs als deze afkomstig is van niet-hernieuwbare bronnen. Aan de andere kant beschouwt het alle emissies van thermische voertuigen als volledig fossiel, zelfs wanneer ze hernieuwbare brandstoffen gebruiken. Daarom is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van een tool voor globale vergelijkingen tussen de net CO2 balans en een steviger platform voor hernieuwbare brandstoffen, zoals HVO, en e-fuels.