Nieuwe affiche: gemiddelde brandstofprijzen per 100km

Sinds 01 april 2022 moeten alle tankstations die drie of meer van de volgende brandstoftypes aanbieden: Benzine, diesel, LPG, elektriciteit, waterstof of CNG, een affiche op een zichtbare plaats ophangen over de gemiddelde brandstofprijs per 100km. Dit om de consument beter te informeren over de prijs van verschillende soorten brandstof.

Brandstofvergelijking

Steunmaatregel voor alternatieve brandstoffen

De affiche komt er door een Europese maatregel om de alternatieve brandstoffen een duwtje in de rug te geven én om de consument te helpen bij de keuze van een eventueel nieuwe wagen. Bij dat laatste is niet enkel de aankoopprijs van belang, maar ook de kost van de brandstof. Zeker met de stijgende energie- en brandstofprijzen wint dat laatste enorm aan belang. Daarom verplicht de Europese Unie om de affiche omhoog te hangen dat de prijzen toont van de volgende 6 brandstoffen, gebaseerd op een verbruik per 100km: Benzine 95 E10, Diesel B7, LPG, Elektriciteit, waterstof & CNG.

Men moet de affiche omhoog hangen op een duidelijk zichtbare plaats. Bij de pompen is dat van zodra men 3 van de 6 van bovenstaande brandstoffen aanbiedt. De affiches worden telkens 2 weken voor het begin van elk nieuw kwartaal. Dan verschijnt de laatste info van de brandstofprijzen, de nieuwe affiche moet dan telkens op de eerste dag van elk kwartaal te zien zijn.

Hoe berekent men deze brandstofprijzen per 100km?

Hoe de prijzen worden berekend wordt op Europees niveau bepaald. Zo zorgt de Europese Unie ervoor dat de prijzen in Europa onderling vergelijkbaar zijn. De FOD Economie vergelijkt de brandstofprijzen over een afstand van 100km voor de meest verkochte automodellen binnen elk segment.

Met de gemiddelde verbruiksinformatie van die voertuigen (volgens WLTP, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), berekenen bevoegde instanties het gemiddelde brandstofverbruik . Dat gemiddelde gaan ze dan vermenigvuldigen met de gemiddelde brandstofprijs van het voorafgaande kwartaal. Dat resulteert in een prijs in euro per 100km.

Hierbij moet opgemerkt worden dat onze overheid ervoor heeft gekozen om de prijs van elektriciteit te berekenen op basis van de prijs die je thuis betaalt. Dit is wat misleidend want deze prijs is lager dan de prijs die je aan een openbare laadpaal betaalt. Voor de benzine en diesel heeft onze overheid dan weer gekozen om de officiële maximum prijs als basis te gebruiken voor de berekening.

Ook dat is misleidend want hierop geven veel tankstations doorgaans een behoorlijke korting. Kortom, men vergelijkt appels met peren. Daarnaast is natuurlijk de vraag wat onze overheid doet  als steeds meer mensen elektrisch gaan rijden en dus minder geld ontvangt via de accijns op benzines en diesel. Onze wilde gok is dat de prijs van elektriciteit dan wel eens aanmerkelijk hoger zou komen te liggen.

Hier kan je ook de affiche voor het 2e kwartaal 2022 raadplegen.