Duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen

De hogere energie & brandstofprijzen doen de discussie over onafhankelijkheid van de fossiele brandstoffen weer hoog oplaaien. Een klimaat-neutrale-maatschappij komt natuurlijk niet op één nacht. De overheid stimuleert dankzij subsidies en regels enkele alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit en CNG. Op het eerste zicht zijn ze beide natuurlijk een pak klimaat vriendelijker dan pakweg benzine. Maar als je bijvoorbeeld naar elektriciteit en elektrische wagens kijkt, zijn deze enkel klimaatneutraal als de elektriciteit komt van groene energie en dat is niet overal het geval. Daarnaast vraagt het ook meteen een dure investering om je wagen of je vloot meteen in te wisselen. Een andere alternatieve oplossing bestaat reeds, maar wordt momenteel niet gesteund door de overheid, namelijk de hernieuwbare diesel HVO.

MAES BIODIESEL HVO

Hernieuwbare diesel als alternatief voor fossiele brandstoffen

De biologische dieselbrandstof HVO, hydrogenerated vegetable oil, is een hernieuwbare diesel die de CO2-uitstoot met 90% kan doen dalen t.o.v conventionele diesel. Men maakt het product van restproducten uit de voedingsindustrie en is dus niet alleen beter voor het milieu in de uitstoot, maar zorgt ook voor een verwerking van de afvalstoffen. Win-win, lijkt ons dat, maar momenteel nog niet voor de overheid. HVO heeft namelijk  hetzelfde accijnsniveau als de gewone diesel. Gezien het productieproces duurder is, zorgt dit ook voor een duurdere prijs aan de pomp. Terwijl andere producten zoals CNG steun krijgen van de overheid, wordt HVO volledig over het hoofd gezien. Maar hoewel CNG uitstoot geprezen wordt, vergeet men vaak de uitstoot die er vrijkomt bij het aanmaken en transporteren van aardgas. En bij HVO is het aanmaken net een extra positieve factor, want je neemt afvalstoffen weg!

Don’t change the car, change the fuel.

Dat elektrische wagens de toekomst kunnen zijn gaan we niet betwisten. Maar momenteel is het niet voor iedereen mogelijk om zomaar de wissel te maken. De meeste alternatieven die de overheid nu steunt, zijn alternatieven waarvoor je je wagen moet wisselen. De regels die vervuilende wagens straffen hebben net hetzelfde effect. Wagen wisselen of in geen stad meer binnen mogen. Maar heel wat van onze bevolking kan niet zomaar een nieuwe wagen kopen. Daarom dan ook “Don’t change the car, change the fuel”. Steun om alternatieve brandstoffen, waarvoor je nog steeds dezelfde wagen kan gebruiken kan wel eens helpen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar de overheid moet meewillen.

HVO kan hierin wel één van de oplossingen bieden. Het is een gewoon drop-in product, dat wil zeggen dat je kan blijven rondrijden met dezelfde wagen, maar van vandaag op morgen je uitstoot kan verlagen met 90%. Zonder overheidssteun blijft dit momenteel nog wel een dure oplossing, maar met steun zou dit perfect passen in de waaier van alternatieven om de klimaatdoelstellingen te behalen. En als de sector ziet dat de overheid mee op de kar springt met klimaatvriendelijke alternatieven in brandstof, gaan ze hier ook meer geneigd zijn om hier meer op in te zetten en nog meer alternatieven te vinden.