Enkele misvattingen over het verbod op nieuwe stookolieketels uitgeklaard.

Er zijn heel wat misvattingen over het decreet van 22 oktober 2021 dat het verbod aankondigt van de aankoop van nieuwe stookolieketels. Graag verduidelijken we voor jullie de nieuwe wet, zodat iedereen weet wat hij nog mag of niet. Belangrijkste is dat herstellingen nog steeds mogelijk zijn.

Mazoutketel info

Heel wat mensen dachten dat een gewone herstelling niet meer mogelijk is, maar dit helpen we al graag meteen de wereld uit. In 2022 is het nog steeds mogelijk om bestaande stookolieketels te herstellen. Het maak niet uit of je huis kan aangesloten worden op het aardgasnetwerk of niet. Herstellen is dus zeker geen probleem. Vervangen, of een nieuwe laten plaatsen is dan weer iets anders. Hiervoor kijkt men of er een aansluiting mogelijk is op het aardgasnet. Is dit niet mogelijk in jouw straat dan kan je nog steeds opteren voor een mazoutketel. Is dit wel mogelijk dan is dit in principe verboden al zijn er uitzonderingen.

  • Voor bestaande gebouwen is er één belangrijke uitzondering voor stookolieketels die besteld werden vóór 19 november 2021 (datum waarop het decreet in het staatsblad werd gepubliceerd werd). Als gevolg van de schaarste aan halfgeleiders en de daaruit voortvloeiende leveringsproblemen van nieuwe stookketels wordt dit nog toegestaan. De installatie dient echter te gebeuren voor 31 maart 2022.
  • Voor nieuwbouwwoningen is het nog toegestaan om een stookolieketel te plaatsen indien de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 01.01.2022, zelfs indien het aansluitbaar is op het aardgasnetwerk. Hier telt de datum van de aanvraag van de bouwvergunning, niet de datum waarop de vergunning werd of wordt verleend. Wordt de bouwvergunning aangevraagd na 01 januari 2022 is de plaatsing verboden in nieuwbouw zelfs al is er geen aardgasaansluiting mogelijk.

Bij ingrijpende energetische renovaties (IER) lopen de meningen uiteen. Sommige denken dat deze regel dezelfde is als bij nieuwbouwwoningen. Met andere woorden, indien je bouwvergunning voor het uitvoeren van de IER werd aangevraagd vóór 01 januari 2022 zou het nog mogen. Enkel plaatst de Vlaamse administratie de IER bij een bestaande woning en zou je dus deze regelgeving moeten volgen. Dit laatste is voor interpretatie vatbaar en vraag je best nog even na bij je gemeente.

Wat de regels ook zijn, de mazoutsector blijft hopen dat dit decreet nog voor eind dit jaar door het Grondwettelijk Hof vernietigd wordt.

Dit schema kan je ook steeds helpen! De belangrijkste passages uit het decreet van 22 oktober 2021:

“Het is verboden om een stookolieketel te plaatsen in zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met betrekking tot nieuwbouw of de ingrijpende energetische renovatie wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2022.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid mag bij bestaande residentiële gebouwen en bij niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2022 alleen nog een stookolieketel of een ketellichaam(*) worden vervangen door een andere stookolieketel of een ander ketellichaam, of een andere verwarmingstechnologie dan een stookolieketel worden vervangen door een stookolieketel, als er geen aardgasnet in de straat beschikbaar is.”.

(*) Een ‘ketellichaam’ wordt in het decreet gedefinieerd als “het geheel van onderdelen van een stookolieketel die niet instaan voor de verbranding van de brandstof maar wel voor de overdracht van de verbrandingswarmte naar water”.