Cheque van €225 voor mazout gebruikers

Vrijdag 01 april werd het voorontwerp van de wet goedgekeurd. De toekenningsmodaliteiten voor de premie van 225 euro worden ondertussen verder uitgewerkt. De éénmalige en forfaitere premie zal enkel toegekend worden aan een fysische persoon voor een levering van mazout of propaan in bulk uitgevoerd tussen 15 november 2021 en 15 november 2022.

Mazoutfonds

Elke persoon gedomicilieerd in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen. Er is maar één enkele cheque per gezin gedomicilieerd op het leveringsadres. De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen of tweede verblijven.

Hoe regelt de overheid de cheque voor gebruikers van mazout?

De FOD Economie is momenteel bezig om een online aanvraagmodule te ontwikkelen samen met een toelichtende nota voor de te volgen procedure. Zij voorzien namelijk de uitbetaling en de controle van de online ingediende aanvragen.

Elke persoon die de premie wenst aan te vragen, zal vervolgens een kopie van de factuur, het bewijs van betaling van factuur via zijn/haar rekeningnummer samen met zijn/haar rijksregisternummer moeten voorleggen. Belangrijk is dus de factuur alsook het bewijs van betaling bij te houden, tot de overheid de wet in het Staatsblad publiceert. Men verwacht dat alles operationeel zal zijn tegen de zomer van 2022. Belangrijk is dat de stookolie- en propaan verdelers niet gemachtigd zijn om zelf de premie van 225 euro in minder te brengen van de factuur. Je zal hiervoor steeds de procedure moeten volgen van de FOD Economie.

Je kan steeds onze site of deze van BRAFCO in het oog houden voor verdere updates. Wij houden je op de hoogte, indien je hieronder je emailadres achterlaat.

Hou me op de hoogte voor de premie voor mazoutlevering

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.