Wie kan een beroep doen op het Verwarmingsfonds?

Mensen met een laag inkomen kunnen beroep doen op steun van het sociaals verwarmingsfonds. De prijs van stookolie, lamppetroleum en propaan in bulk is de laatste jaren gestegen. Hoewel deze nog steeds beduidend lager is dan de prijs van aardgas en elektriciteit, blijft dit nog steeds een serieuze hap uit het budget.

Mazoutfonds

Voor mensen die zich in een lastige financiële situatie bevinden is er het Sociaal Verwarmingsfonds. Dit fonds kwam er op initiatief van de OCMW’s, de overheid en de petroleumsector en kan gedeeltelijk tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt in bepaalde gevallen tussen bij mensen die gebruik maken van onderstaande brandstoffen om hun woning te verwarmen:

  • Mazout in bulk
  • Propaangas in bulk.
  • Huisbrandolie aan de pomp, in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5l, 10l, …) en gebruikt voor petroleumkachels.
  • Lamppetroleum (type C) aan de pomp, vooral gebruikt voor petroleumkachels gekocht in gelijke hoeveelheden (jerrycans van 5l, 10l, …)

Natuurlijk kan niet elke gebruiker van bovenstaande brandstoffen gebruik maken van het Sociaal Verwarmingsfonds. Enkel volgende groepen kunnen hierop beroep doen:

  • Personen met begrensd inkomen
  • Personen met schuldoverlast
  • Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun is recent verhoogd, lees er hier meer over.

Graag meer info?

Indien je in aanmerking komt voor de steunmaatregel van het Sociaal verwarmingsfonds moet je binnen de 60 dagen na levering of aankoop contact opnemen met jouw lokaal OCMW kantoor. Op volgende website kan je nog de info even rustig raadplegen: www.verwarmingsfonds.be.