Cheque van 300 euro voor stookoliegebruikers

De Russische invasie van Oekraïne en het economisch herstel na COVID-19 veroorzaakten een plotse stijging van de energieprijzen. Om de stijging van de energiefacturen voor gezinnen in te tomen heeft de federale regering beslist om bij de aankoop van stookolie of propaan in bulk, bestemd voor het verwarmen van de hoofdwoning, een toelage van 300 euro netto aan de gezinnen toe te kennen. Vanaf 07 juli kan je terecht op de website van de FOD Economie voor de aanvraag van de toelage voor stookoliegebruikers. Dit kan online of je kan het formulier afdrukken en verzenden via de post. Op 16 september werd de stookoliecheque verhoogd van €225 naar €300. Ook degene die de aanvraag al hebben gedaan zullen de volledige €300 krijgen. 

Mazoutfonds

Wie heeft recht op de verwarmingstoelage van €300?

De toelage is éénmalig en forfaitair en wordt aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 een levering van stookolie of propaan in bulk, bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats, heeft ontvangen.

Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de verwarmingstoelage?

Als je via de website van de FOD economie de toelage wil aanvragen kan je ons vinden bij de lijst van leveranciers onder: Etablissementen J. Maes en zonen nv. Daarnaast vragen ze ook nog het KBO nummer: 0429.995.654 (Let op, hoewel ze naar KBO nummer vragen komt er wel onze BTW nummer op, je kan deze dus gewoon aanklikken en gebruiken).

Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

  • Voor een individuele woning: invulformulier type A: Download hier
  • Voor een woning in mede-eigendom: invulformulier type B: Download hier

Je kan het formulier online kunnen invullen alsook afdrukken en versturen met de post. Je kan dit doen tot 30/04/2023. Eens de FOD economie de aanvraag heeft binnengekregen zal ze binnen de 2 maanden de beslissing over de aanvraag nemen en u hiervan op de hoogte brengen. Vervolgens zal de verwarmingstoelage op het bankrekeningnummer dat u op het formulier heeft vermeld uitbetaald worden.

Indien je nog vragen hebt kan je steeds terecht bij de FOD economie [email protected] of via het gratis nummer 0800 120 33

Versturen via de post (verplicht aangetekend)

Wil je het formulier afdrukken en versturen met de post, dan kan je het volgende postadres gebruiken:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel