Open brief aan de bevolking m.b.t. brandstofleveringen

Toon begrip en respect voor onze chauffeurs !

Sinds meer dan drie weken zijn brandstoffenhandelaars en hun chauffeurs van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer om, naast de bevoorrading van tankstations, ook brandstoffen voor verwarming tot bij de klant te brengen. Niet alleen stookolie, ook propaangas en vaste brandstoffen. De ondernemingen in de sector en hun medewerkers willen namelijk niemand in de kou laten. De chauffeurs in de brandstoffendistributie staan rechtstreeks in contact met de klant. Met het coronavirus dat zich snel verspreidt, verdienen deze helden respect en waardering voor het werk dat ze verrichten. Met het risico zelf besmet te worden, blijven ze zich immers professioneel van hun taak kwijten, zodat niemand in de kou blijft.

Wagen levering

Brafco, de Federatie van de brandstoffenhandelaars, vraagt dan ook het nodige respect op te brengen voor deze helden, die nauwelijks in de schijnwerpers staan maar een cruciale rol vervullen in de bevoorrading van het land en het comfort van zijn bevolking.

Vandaar volgende oproep :

  • Geef ze een warm welkom;
  • Laat hen toe hun handen te wassen indien hierom gevraagd wordt;
  • Respecteer de social distancing –regels tijdens de levering;
  • Vergemakkelijk hun de toegang tot de tank/leverplaats;
  • Zorg ervoor dat tanks in de kelder of in de garage volledig toegankelijk zijn;
  • Betaal indien mogelijk via bankkaart (i.p.v. cash betalingen)
  • Wees geduldig en heb begrip voor de vaak lange levertermijnen.

Brandstoffenhandelaars moeten immers ook prioriteit geven aan hulpdiensten, ziekenhuizen, gezondheidscentra, bejaardentehuizen, openbare gebouwen, … maar ook aan gezinnen en alleenstaande die zonder brandstof zijn gevallen.

Gezien de situatie en de evolutie ervan, vragen wij begrip voor deze prioritaire leveringen. In dit kader vragen wij de huishoudens die niet zonder brandstof zijn gevallen en niet onmiddellijk nood hebben aan de bestelde product, wat geduld te oefenen en op dit vlak ook begripvol te zijn.

Brafco wil de consument tenslotte ook geruststellen: er is GEEN tekort of schaarste: de raffinaderijen zijn operationeel en er is voldoende voorraad.

Wij danken u voor het begrip en voor het respect voor onze chauffeurs. Hou het veilig !

Bron/Auteur: Johan Mattart