Het duurzame pad naar een milieuvriendelijk tankstation: innovaties en uitdagingen.

Als mensen aan tankstations denken, dan denken ze vaak aan de traditionele brandstoffen, de fossiele brandstoffen die niet onuitputtelijk zijn. Duurzaam & milieuvriendelijk zijn vaak 2 woorden die men niet meteen gaat associëren met een tankstation. En dit is net iets wat wij bij MAES willen, maar ook moeten proberen veranderen. Al staan we hier wel voor enkele uitdagingen…

duurzame pad naar een milieuvriendelijk tankstation

Het ontwikkelen van een duurzaam en milieuvriendelijk tankstation is een uitdaging. Echter zijn er verschillende innovaties die helpen om dit te bereiken.

Het belangrijkste is het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Het overstappen op alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof of biobrandstoffen vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Bij MAES hebben we al enkele alternatieve brandstoffen, van de gekende LPG, CNG, LNG naar HVO. Maar eind 2022 zijn we ook een project gestart om een 100-tal ultrasnelle laadpalen te plaatsen op onze stations. Deze palen zouden ervoor moeten zorgen dat je na 15 à 20 minuten laden weer meteen enkele 100e kilometers ver kunt.

Daarnaast proberen we ook efficiënter om te gaan met energie.

Op al onze stations zijn we al overgestapt naar ledverlichting aan de luifels. Hetzelfde in onze shops, maar daar zijn we nog een stapje verder gegaan door alles wat energie-verbruikend is aan te pakken. Niet alleen heeft al het materiaal zoals ovens, koffieapparaten… een upgrade gekregen waardoor ze minder verbruiken, we zorgen er ook voor dat niets langer opstaat dan nodig. Op het hoofdkantoor zijn dan weer zonnepanelen gelegd.

Ook hebben we in al onze eigen stations een opvang van het regenwater voorzien.

Als gevolg hiervan hebben onze onbemande stations geen wateraansluiting meer nodig. En dankzij onze AdBlue installaties aan de pomp, hebben we het aantal verkochte plastiek busjes AdBlue in onze shops ook kunnen verkleinen. Samen met de MAES-app, waardoor je geen plastiek kaart meer nodig hebt zorgt dat ook voor een vermindering in plastiek afval.

Ondanks deze innovaties, blijven er uitdagingen om een volledig milieuvriendelijk tankstation te realiseren. Dit omvat de kosten van de overstap op duurzame brandstoffen en technologieën, het vinden van passende locaties en ook het veranderen van consumentengedrag.