CORONA : voorzorgsmaatregelen bij het tanken

Voor uw gezondheid en die van anderen …

De sectorfederaties vinden het belangrijk om, in het kader van de noodzakelijke preventieve maatregelen die de overheid heeft genomen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus, te wijzen op een aantal fundamentele voorzorgsmaatregelen die jij als klant best kan nemen bij het tanken:

Eerste hulp bij tanken
 • Algemene voorzorgsmaatregel:  ook bij het tanken gelden de voorzorgsmaatregelen bij het tanken van ‘Social distancing’ –  respecteer deze regel (minimum 1,5 m afstand) met het personeel van tankstations en ten opzichte van andere klanten
 • Bij uw bezoek aan een tankstation :
  • gebruik, indien mogelijk, de beschikbare weggooihandschoenen bij het tanken; indien niet mogelijk, gebruik een eigen papier of een papieren weggooizakdoek
  • blijf niet langer dan noodzakelijk in de tankshop en wacht bij voorkeur uw beurt buiten tot de vorige klant vertrokken is.
  • betaling in de shop bij voorkeur, ook voor kleine bedragen, met een betaalkaart;
  • bij gebruik van een betaalterminal, vermijd rechtstreeks contact van de vinger met het klavier.
  • tankstation shops hebben bijkomende hygiëne maatregelen genomen: regelmatig ontsmetting van betaalterminals en oppervlaktes die veelvuldig worden aangeraakt; regelmatig handen  wassen en ontsmetting voor het personeel;
  • de shops in de tankstations blijven zoveel als mogelijk de gewone openingsuren respecteren.

Bij deze voorzorgsmaatregelen bij het tanken geldt natuurlijk ook: gebruik zeker je gezond verstand!

Meer informatie over COVID-19 vind je nog altijd op de volgende website: www.info-coronavirus.be


Bron/Auteur: 
Johan Mattart