Welke brandstof is het milieuvriendelijkste?

Welke brandstof is nu juist het milieuvriendelijkste? Een simpele vraag, maar een complex antwoord. Wij zijn voor jou op zoek gegaan naar het antwoord en je zal zien dat de brandstoffen dichter bij elkaar liggen dan je zou verwachten.   

Starten doen we met eerst even het verschil uit te leggen in de gevolgen voor de uitstoot voor het milieu en het klimaat. Beide hangen natuurlijk aan elkaar vast, maar voor de uitstoot van de wagens is er een verschil tussen schadelijke stoffen die als product vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu en voor het klimaat. Voor het milieu kijken we bij uitstoot naar luchtvervuiling. Hiermee bedoelen we dus stikstofoxiden en fijn stof. Het eerste is schadelijk voor de luchtwegen en het tweede is kankerverwekkend. Daarnaast heb je ook nog schadelijke stoffen die nefast zijn voor het klimaat. Dat laatste heeft dan weer te maken met broeikasgassen zoals CO2, hoe meer CO2 in de lucht hoe sterker de opwarming, deze komen van het verbruik van fossiele brandstoffen.

Milieuvriendelijkste brandstof

Beginnen doen we met de schade voor het milieu, dus de luchtvervuiling. 

Fijn stof en diesel lijken de laatste jaren hand in hand te gaan. De lage emissiezones die je met je oude diesel wagen niet meer binnen mag beginnen in elke grootstad wet te worden. Maar is diesel zo schadelijk?  De oude diesels hebben inderdaad geen al te beste reputatie, maar verscheidene studies hebben al bewezen dat de moderne dieselmotoren het al vele beter doen. Meer nog, de moderne dieselmotor lijkt minder fijn stof uit te stoten in vergelijking met een moderne benzine wagen of een auto op CNG of aardgas.

Met een uitstoot van 1.500 deeltjes per cm³ deed de diesel het beter dan de CNG wagen (5000 per cm³) en slechtste leerling van de klas was de benzine wagen (15 000 per cm³) (Bron: VRT nieuws). Ter vergelijking de oudere dieselmotoren haalden regelmatig een uitstoot van boven het miljoen deeltjes per cm³, dus kan men spreken van een spectaculaire winst. De nieuwe EURO 6 dieselmotor moet de laatste jaren aan zeer strenge eisen voldoen waardoor het zijn uitstoot enorm heeft verminderd. Het is dus niet zo dat de aardgasmotor erop achteruitgegaan is maar eerder dat de producenten van de dieselmotor hun huiswerk goed hebben gemaakt.

Maar er zit natuurlijk niet enkel fijn stof in de uitstoot, ook nog stikstofoxiden.

Ook daar doet moderne diesel het vele beter dan hun reputatie doet vermoeden. Maar hier zijn alle motoren enorm vooruit gegaan in de laatste jaren. De autosector met traditionele verbrandingsmotoren besefte ook dat er iets moest veranderen, zeker met hybride wagens en elektrische wagens die op de loer liggen.

Daarnaast hebben dieselmotoren nog eens een extra voordeel met AdBlue als additief, dit zorgt ervoor dat ze de stikstofoxiden bijna volledig of zelfs bij sommige motoren volledig elimineren.

Bij benzinemotoren en gasmotoren werken ze met een katalysator en andere technologie dat ervoor zorgt dat ook hier de stikstofoxides niet het grootste probleem zijn. Conclusie is dus dat de wagens met de bovengenoemde verbrandingsproblemen geen groot probleem meer hebben met uitstoot van gevaarlijke gassen.   

Wat dan met Elektrische & waterstofauto’s?  

Hoewel ze enorm hun best hebben gedaan zal er steeds een hoeveelheid fijnstof en stikstofoxides vrijkomen via de uitstoot van de verbrandingsmotoren. Want door fossiele brandstoffen te verbranden, creëer je een probleem. Gezien elektrische wagens gewoon geen uitstoot van stikstofoxides hebben en waterstofauto’s enkel water uitstoot hebben ze natuurlijk wel een (kleine) voorsprong. Stikstofoxides komen er bij deze auto’s niet aan te pas, je hebt deze pas bij verbranding op héél hoge temperaturen en dat is iets wat er niet voorkomt bij elektrische of waterstofauto’s.

Hebben zij geen last van fijn stof?

Gezien fijn stof niet enkel vrijkomt bij verbranding maar ook bij slijtage van de banden tijdens het rijden is dit wel nog steeds een factor om rekening mee te houden. En hier telt de regel hoe zwaarder de auto hoe groter de slijtage. En laat het nu net zijn dat de elektrische wagens en wagens op waterstof doorgaans zwaarder zijn dan diesel-, benzine- of aardgasauto’s.

Het probleem is dat wetenschappers er niet uit zijn of de fijn stof-uitstoot door slijtage van de banden en remmen nu net meer of minder is dan wat er uit de uitlaatpijp van moderne diesels komt. Sommige opperen zelfs dat deze deeltjes veel minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Hier moet er dus nog meer research voor komen. Daarnaast zijn er nog onduidelijkheden zoals: wat is de milieu-impact van een batterij, van waar komt deze stroom? Want als deze uit een steenkoolcentrale komt is dit natuurlijk een groot verschil met elektriciteit dat van groene stroom komt. Eén ding is wel zeker, de uitstoot wordt alsmaar properder. De negatieve impact op de luchtvervuiling en het milieu wordt alsmaar kleiner. Het echte gevecht bevindt zich bij de wagen die het minst schadelijk is voor de klimaatopwarming.

Welke wagen is nu het beste voor het klimaat.

Een auto die het minste broeikasgassen uitstoot is de auto die het beste is voor het klimaat. Het bekendste broeikasgas is natuurlijk CO2. Dit is een afvalproduct dat je krijgt bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals diesel, benzine en gas. Hoe meer CO2 je auto de lucht in pompt hoe slechter voor het klimaat. Het komt er dus op meer de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Maar waar er in de meeste artikels wordt gesproken over de uitstoot tijdens het rijden moeten we ook het hele plaatje nakijken. Van ontginning van de brandstoffen tot vernietiging van de wagen. Om zo een duidelijker beeld te krijgen van welke wagen nu juist het klimaat vriendelijkst is.

Bouw van de wagen

Beginnen doen we bij de bouw van de wagen en kijken we hoeveel CO2 hierbij vrijkomt. Een simpele regel om hier te hanteren is hoe ingewikkelder de wagen hoe meer CO2 uitstoot hierbij komt te zien. Gezien elektrische wagens en in iets mindere mate waterstofauto’s veel ingewikkelder zijn dan je doordeweekse diesel kunnen we hier zeggen dat tijdens de bouw hiervan meer CO2 wordt uitgestoten. Diesel en benzine wagens zijn met voorsprong het makkelijkste om te maken en zorgen dus voor minder CO2. Bij de bouw van de gemiddelde elektrische wagen komt er tot wel 60% meer CO2 bij te kijken dan bij een diesel wagen.  

Brandstofwinning

Hier is er één duidelijke grote verliezer dat wel tot de verbazing spreekt. Bij het aanmaken van de brandstof is aardgas (CNG) de grote verliezer. Hoewel dit tijdens het rijden héél klimaatvriendelijk is, is dit een ander verhaal bij de ontginning. Aardgas bestaat voor 80-90% uit methaan, een broeikasgas dat bijna 30 keer agressiever is dan CO2. Bij het boren, transporteren & verwerken is er altijd een deeltje dat weglekt.

Vroeger dacht men dat dit maar een beperkt deel was, maar nu heeft men ontdekt dat dit een pak hoger is dan eerst verwacht. Het hangt van locatie tot locatie af maar het kan van wel 60% meer lekken tot zelfs ruim 100% meer. Er wordt gedacht dat ongeveer een 2% van de totale ontginning weglekt tijdens het hele proces. En dit is veel meer dan eerst gedacht. Wetenschappers zijn er nog niet volledig uit, maar de voorsprong die CNG-wagens hebben tijdens het rijden zijn ze wel volledig kwijt en het kan zelfs dat ze in totaal vervuilender zijn dan diesel of benzine. Elektrische wagens lijkt hier de strijd volledig te winnen, maar ook hier moeten we met twee woorden spreken. Veel hangt af van hoe de elektriciteit wordt gemaakt. Stroom uit windmolens, waterkracht, zonnepanelen en zelfs kerncentrales zorgt amper voor CO2 uitstoot. Komt de elektriciteit uit steenkoolcentrales of gascentrales dan is dit een volledig ander verhaal.

Verbruik van de wagen

Dit is met voorsprong het meest gekende waarover gesproken wordt. En hier is het ook logisch dat een elektrische wagen en waterstofauto de winnaars zijn. Zij stoten gewoon geen CO2 uit.
Bij de klassieke verbrandingsmotoren komt er dan weer wel CO2 uit en hier is CNG duidelijk de beste
. Deze kan tot wel 20% minder CO2 uitstoten. Kijken we naar recente motoren dan komt diesel hier op de 2e plaats en krijg je met benzine de ietwat verrassende verliezer. Dat laatste komt omdat er meer energie zit in een liter diesel dan in een liter benzine. En cO2 uitstoot is recht evenredig met het verbruik. Indien je benieuwd bent naar de volledige levenscyclusanalyse van de uitstoot van broeikasgassen door personenauto’s in reële omstandigheden, dan kan je dat met deze tool.

Onderhoud en afbraak

Er is minder onderhoud nodig aan elektrische wagens dan aan de traditionele wagens, daarom komen ook zij hier als winnaar uit de bus. Bij afbraak kan je dan weer dezelfde regel toepassen dan bij bouw van de wagens en hier kijken we ook naar de regel, hoe ingewikkelder de bouw hoe meer CO2 voor de afbraak en komen waterstofauto’s en elektrische wagens weer als verliezer uit de bus. Beide zaken zijn natuurlijk maar éénmalige acties dus dit weegt minder door.

Zijn er nog alternatieven?

Bij MAES kan je ook sinds kort terecht voor HVO oftewel Hydrotreated Vegetable Oil, een hernieuwbare diesel. HVO is een hernieuwbare diesel gemaakt van restafval waardoor deze aanzienlijk minder zwaar doorweegt op ons milieu.  Het is een 2e generatie biodiesel. Deze wordt geproduceerd van verschillende reststromen van de voedingsindustrie en niet van voedingsgewassen zoals soya en palmolie. Daardoor kunnen we gerust zeggen dat deze producten veel duurzamer geproduceerd zijn en dus veel gunstiger voor het klimaat op onze planeet. Deze kan je gewoon bij je dieseltank toevoegen maar is momenteel nog een redelijke dure oplossing. Dit gezien het nog een relatief nieuw product is zonder steun van de overheid.

Conclusie

Als we nu alles optellen en belangrijk, we gebruiken groene stroom, dan is er één duidelijke winnaar. De elektrische wagen. Deze kon je natuurlijk wel verwachten, maar voor de rest van het klassement zijn er wel wat verrassingen. Als je echter geen groene stroom verbruikt, mag je er ook van uit gaan dat elektriciteit niet met veel voorsprong aan de leiding staat. Op de 2e plaats vinden we de wagen op waterstof terug. Ten slotte dan met wat achterstand hebben we de wagens op traditionele fossiele brandstoffen. Hierbij is het wel opmerkelijk dat auto’s op aardgas een zwakke prestatie hebben.

Het handige is dat je via MAES toegang hebt tot alle soorten brandstof bij meer dan 1700 verschillende tankstations. Ontdek onze verschillende tankkaarten.

Bron: VRT, caremissionstestingfacts.eu, aceaemissionsanalyticsstudie van europese unie, science magazine & PNAS.