Waarom schommelen de prijzen van diesel zo hard?

Regelmatig een blik werpen op de literprijzen aan de tankstations – en dat doet elke prijsbewuste consument – volstaat om te beseffen dat de prijzen van diesel zelden lang stabiel blijven. Sinds kort zijn we zelfs getuige van een historische ommekeer, waarbij diesel aan de pomp duurder is dan benzine. Je zou je voor minder beginnen afvragen waarom de dieselprijs eigenlijk zo schommelt. We zetten de verschillende oorzaken op een rijtje.

prijzen diesel

De factoren die de dieselprijs beïnvloeden

Dat de dieselprijs onderhevig is aan de wetten van vraag en aanbod komt wellicht niet als een verrassing. Hoe groter de fysieke vraag naar het product (bijvoorbeeld in opkomende markten zoals China), hoe meer de prijs stijgt. Zelfs berichten over een verwachte stijging van de vraag zijn vaak voldoende om de prijzen de hoogte in te jagen. Daarnaast zijn de prijzen van diesel afhankelijk van invloeden die er op het eerste gezicht weinig mee te maken hebben, zoals spanningen in het Midden-Oosten.

Het cliquetsysteem onder de loep

Verder heeft het cliquetsysteem – dat de regering in 2003 invoerde om de prijsschommelingen enigszins te beperken – een invloed op wat je moet neertellen voor diesel. Wat je aan de pomp betaalt, bestaat namelijk voor het overgrote deel uit een combinatie van accijnzen en btw. Als de prijs van diesel daalt, mag volgens het cliquetsysteem de bijzondere accijns verhoogd worden. Concreet betekent dat dat de consument de prijsdaling amper gewaarwordt.

De overheid legt maximumprijzen op

Gelukkig kan de dieselprijs niet zomaar blijven stijgen: de overheid hanteert maximumprijzen, die ze berekent op basis van onder meer de marktnotering van de vorige dag en de dollarkoers (aangezien diesel wordt verhandeld in dollars per barrel en in België wordt verkocht in euro per liter). De maximumprijs wordt niet zomaar elke dag aangepast: pas wanneer een bepaalde drempel overschreden wordt, verandert de maximumprijs en communiceert de overheid erover via de media.

De meeste stations passen op dat moment hun prijzen aan, maar dat wil niet zeggen dat je aan de pomp sowieso het officiële maximum betaalt. Het loont met andere woorden de moeite om prijzen te vergelijken, en er bestaan verschillende tools om je te helpen. Geen zin om daar energie in te steken? Je kunt ook gewoon naar het dichtstbijzijnde MAES-station rijden natuurlijk. Daar ben je altijd zeker van de laagste prijs.