Verhoging accijnzen op Diesel

Dankzij de daling van de officiële maximumprijs van diesel B7 op 07/02/23, wordt (in overeenstemming met het KB van 16/03/22), het bedrag van de bijzondere accijns op alle types witte diesel (B7, B10, B20-30, XTL) verhoogd op 07/02/23 met 35,95 euro/m³.

Diesel

Dit is de eerste accijnsverhoging op diesel sinds de verlaging op 19 maart 2022. Toen kregen we een accijnsverlaging op diesel van 144.6281 euro/m³. Ook benzine kreeg toen een accijnsverlaging, maar deze werd op 17 november 22 al terug op het niveau gezet van voor de verlaging. Voor diesel daarentegen werden in 2022 geen accijnsverhogingen doorgevoerd gezien de officiële maximumprijs van diesel niet onder de 1.70 euro/l was gedaald.

Omdat de maximumprijs van diesel B7 onder de 1,70 euro/l (incl. BTW) gaat dalen gaat dit veranderen. Zoals dit ook bij benzine gebeurde, wordt de helft van de prijsdaling exclusief BTW omgezet in een accijnsverhoging.

Dankzij het cliquetsysteem wordt de helft van de daling omgezet in een accijnsverhoging, waardoor de officiële maximumprijs inclusief BTW terug boven de 1,70 euro komt. Door het feit dat het cliquetsysteem voor diesel nu geactiveerd werd, zal bij elke verdere daling van de maximumprijs van diesel – zelfs al is deze hoger dan 1,70 euro/l – de helft van de daling worden omgezet in een accijnsverhoging, en dit tot het oorspronkelijke accijnsbedrag van 600 euro/m³ opnieuw is bereikt.

Deze accijnsverhogingen komen in aanmerking voor een teruggave in het kader van de professionele diesel, en dit tot het voor 2023 vastgelegde plafond van 205,0665 euro/m³ is bereikt.

De stijging in februari: 

  • Cliquet 1 – 01-02-2023 tot 06-02-2023: €0.0604384
  • Cliquet 2 – 07-02-2023 tot 17-02-2023: €0.0963884
  • Cliquet 3 – 18-02-2023 tot 24-02-2023: €0,1067384
  • Cliquet 4 – 25-02-2023 tot 28-02-2023: €0.1174384