Hoe wordt benzine en diesel gemaakt

Benzine en diesel zijn beide fossiele brandstoffen die gemaakt worden uit ruwe aardolie. Deze ruwe aardolie is afkomstig van oeroud organisch materiaal zoals planten en dieren. Dat materiaal wordt door miljoenen jaren onder zeer grote druk gevormd tot bruikbare fossiele brandstof. Hoe komt men nu van de ruwe aardolie tot het product in onze pomp?

Hoe wordt benzine en diesel gemaakt

Benzine en diesel wordt gemaakt door 4 belangrijke en grote stappen te ondernemen:

Scheiding:

Gezien ruwe aardolie een mengsel is van heel veel soorten koolstoffen moeten deze van elkaar gescheiden worden. Dit gebeurt in de eerste fase van de aardolieverwerking. Hier gaan ze de aardolie opwarmen waardoor er een groot deel verdampt, dit noemt men destilleren. Door aardolie te destilleren ontstaan er verschillende bijproducten zoals smeerolie, asfalt, stookolie, diesel, kerosine, benzine en gas. Door de ruwe olie te verhitten worden de lichtere bestandsdelen gescheiden van de zwaardere deeltjes. Elke stof in ruwe olie heeft haar eigen kookpunt. Die van diesel licht tussen 220 en 350 graden. Dit verhitten gebeurt in een destillatietoren. Na het verhitten is de dieselolie gas geworden. Het gas wordt gekoeld zodat het weer een vloeistof (condenseren) wordt. En nu hebben we ruwe dieselolie.

Zuivering:

Na de scheiding worden de producten gezuiverd, ook dit begint met het opwarmen van de producten en hier worden onder andere de zwavelcomponenten verwijderd.

Verbetering:

Na deze 2 stappen kan je dit al gebruiken voor een deel van de eindproducten maar nog niet voor alles. Dit doen ze door het product allerlei behandelingen te laten ondergaan.

Menging:

Als laatste creëer je pas de eindproducten door er nog allerlei additieven aan toe te voegen, benzine bijvoorbeeld, bestaat uit een 10-tal componenten.

Naast traditionele diesel hebben we bij MAES ook nog onze hernieuwbare biodiesel.

Benieuwd welke van de 2 of andere producten nu het beste passen bij jou? Kijk dan even hier.