Professionele diesel

Sinds 2009 kan men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen om de bijzondere accijnzen op diesel terug te vorderen. Deze bijzondere accijnzen noemt men “professionele diesel.

De Belgische staat heeft een cliquet systeem in het leven geroepen om accijnsverhogingen te kunnen doorvoeren. Jaarlijks legt men het maximum bedrag aan accijnzen vast dat men wil verhogen. De accijnzen op de diesel worden verhoogd, telkens wanneer de maximum prijs zal dalen tot op het moment dat men het totaal vooropgestelde jaarbedrag heeft bereikt. Hierdoor zal jaarlijks het aandeel professionele diesel stijgen. De professionele gebruiker kan dit dus maandelijks terug vragen.

Vanaf 01 januari 2023 kan je €0.0604384/liter recupereren. Dit is een stijging tegen over de vorige 2 jaar (€0.2269716/l in 2022 en €0.2476158/l in 2021). 

Wie komt in aanmerking:

Iedereen die een voertuig heeft van meer dan 7.5 ton, taxi’s en bussen komen in aanmerking.
Ook al ben je geen vervoerder, en gebruik je de vrachtwagen om je eigen goederen te vervoeren.

Hoe aanvragen?

De eerste stap is je registreren

 • Indien je dit nog niet hebt gedaan in het verleden, moet je je eerst registreren en een vergunning aanvragen. Dit noemt men de “vergunning energieproducten en elektriciteit”
 • Ga hiervoor op het internet naar de website van de Federale overheidsdienst Financiën 
 • Op deze pagina kan je kiezen voor “ondernemingen”
 • Bij “douane en accijnzen” kies je voor “lees meer”
 • Daarna kies je bij “accijnzen” terug voor “lees meer”
 • Vervolgens kies je bij “aanvraagformulieren” opnieuw voor “lees meer”
 • Daar ga je naar het titeltje “energieproducten en elektriciteit” en kan je het aanvraagformulier downloaden

In het document “Energieproducten en elektriciteit” vul je dan het volgende in:

 • Naam, adres, telefoonnummer en je ondernemingsnummer
 • De aard van de aanvraag, hier selecteer je dan nieuwe vergunning ( kruis aan )
 • De aard van je activiteit, hier kijkt men naar de eindgebruiker ( kruis aan )
 • Indien je bij diverse tankstations tankt dan vul je hier je eigen adres in, anders het adres waar je altijd tankt
 • Bij de productcode vul je “22” in.
 • Je geeft je geschatte verbruik mee, dit is op jaarbasis
 • Daarna vul je het adres van de boekhouding in
 • Je zet er de datum en de handtekening van de vertegenwoordiger van het bedrijf bij.
 • Je voegt er daarna nog eens alle inschrijvingsbewijzen van de voertuigen bij die in aanmerking komen om de teruggave te vragen.

Dit formulier stuur je dan samen met de inschrijvingsbewijzen van uw vrachtwagens naar de gewestelijke Directie Douane en Accijnzen waaronder je valt:

 • Regio Antwerpen: Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen – Email
 • Regio Brussel: Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – Bus 320, 1000 Brussel – Email
 • Regio Gent: R.A.C. Ter Plaeten, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent – Email
 • Regio Hasselt: Voortstraat 43 – Bus 70, 3500 Hasselt – Email
 • Regio Leuven: Philipssite 3A bus 4, 3001 Leuven – Email

Voor de volledige handleiding Professionele diesel kun je het onderstaande documentje downloaden

Heb je vragen over dit product of wil je een bestelling plaatsen?

Neem contact met ons op!