mazout-tanken-tankstations-MAES

Lamppetroleum Type C

Lamppetroleum Type C kent talloze toepassingen. Je kunt het gebruiken voor kacheltjes, petroleumlampen, verwarming, branders voor serres e.d.

Voordelen van Lamppetroleum Type C

Lamppetroleum type C is een veilige, zuivere en zwavelvrije brandstof met een uitmuntend rendement:

  • Veilig, aangezien het vlampunt hoger is dan 55 °C;
  • Zuiver in zijn oorspronkelijke vorm, je hebt geen last van geurhinder bij verbranding;
  • Zo goed als zwavelvrij, want het bevat minder dan 0,01 % zwavel.

Deze lamppetroleum is specifiek geschikt voor de draagbare kachel met wiek of katalysator, alsook de befaamde kookfornuizen. Ook in land- en tuinbouwtoepassingen is Type C een vaste waarde. Met type C is de perfectie nabij.

Ontdek meer over Petroleum onder het invulformulier.

Vraag hier je bestelling of offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

PETROLEUM

Ruwe Petroleum

Petroleum is eigenlijk een synoniem voor ‘crude oil’ oftewel ruwe olie. De samenstelling van petroleum (ruwe olie) varieert enorm met de vindplaats, daarmee dus ook het aromaat gehalte en het zwavelgehalte.

Petroleum (ruwe olie) wordt uit de grond opgepompt en bevat tot 25 % aromaten en is hoog zwavelhoudend, tot wel 4 à 5 %.

Petroleum Type C variant die verkocht worden door heel Europa bevatten tot 0,006 % aromaten en minder dan 0,0001 % zwavel. Een wereld van verschil. Hoe dit kan, heeft alles te maken met welk product als basis dient voor de kachelbrandstof en de verschillende bewerkingen die dit basisproduct gedurende het productieproces ondergaat.

Productie

In de raffinaderij wordt het basisproduct petroleum (ruwe olie) middels het ‘raffinageproces ‘geraffineerd tot o.a. gasolie, kerosine, nafta. Hierdoor ontstaan een aantal grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van asfaltwegen, motorolie en vliegtuigbrandstof. De grondstof waarvan kachelbrandstof wordt gemaakt is kerosine. Alvorens deze kerosine geschikt is als kachelbrandstof ondergaat de grondstof heel wat bewerkingen. Eerst wordt de kerosine gedestilleerd en gescheiden in twee stromen.

De eerste stroom resulteert in Jet-Kero (of Jet A of Jet A1). Dit product wordt ingezet als vliegtuigbrandstof. Door het lage vlampunt van +/- 35 à 40°C en een hoog aromaat- en zwavelgehalte is dit product niet geschikt als kachelbrandstof.

De tweede stroom resulteert in een lampenpetroleum voor verwarming. Maar opgelet, dit product bevat nog steeds tussen de 20 à 25 % aromaten en het zwavelgehalte ligt met ongeveer 0,03 % nog steeds veel te hoog. Het product ruikt en verbrandt onvolledig. De lampenpetroleum mag alleen gebruikt worden als brandstof voor kachels die aangesloten zijn op een schoorsteen. Indien lampenpetroleum ingezet wordt als brandstof in verplaatsbare kachels wordt de veiligheid en gezondheid in gevaar gebracht, ook wordt de levensduur van de kachel aanzienlijk verkort.

Van overheidswege zijn er bepaalde criteria vastgelegd voor de samenstelling van kachelbrandstoffen. De enige Europese wetgeving hieromtrent is de Franse wetgeving (NF 128 arrêté 25-06-2010). Wanneer aan de criteria van deze Franse wet wordt voldaan, dan pas is het product geschikt als kachelbrandstof voor verplaatsbare kachels zonder externe afvoer.

Deze wetgeving stelt dat er maximaal 1 % aromaten en 0,0005 % zwavel aanwezig mogen zijn en dat het vlampunt minimaal 61 graden dient te bedragen. Dit kan men bereiken door het product lampenpetroleum verder te bewerken met hydrogenatie. In dit bewerkingsproces worden aromaten verwijderd en het zwavelgehalte aanzienlijk verlaagd.

Types Petroleum

Type A

Petroleum Type A wordt voornamelijk gebruikt in industriële verbrandingsinstallaties. Type A heeft een vlampunt dat lager is dan 23°C.

Type B

Petroleum Type B (NBN T 52-708) wordt vooral gebruikt in de landbouwindustrie. Dit type petroleum heeft een goede CO2-score, wat het zeer toepasselijk maakt voor gebruik bij verschillende soorten teelt. Voor land- en tuinbouw doeleinden kan je een vrijstelling van accijnzen aanvragen via het ministerie van economische zaken.

Type B mag ook gebruikt worden in een petroleumkachel indien deze is aangesloten op een schoorsteen. Dus niet in de gekende Zibro kacheltjes (verplaatsbare kachels zonder externe afvoer). Type B heeft een laag zwavelgehalte.

Type C

Petroleum Type C (NBN T 52-707) mag gebruikt worden in petroleumkachels, petroleumlampen, verwarming (verplaatsbare kachels zonder externe afvoer), branders voor serres, … Deze variant is helder en transparant – wit of licht geelachtig van kleur. Het brandpunt ligt hoger dan 55°C (min 61°C) en geeft een zuivere verbranding vanwege het lage zwavelgehalte (max 0,01%). Sommige Type C varianten zijn zelfs helemaal zwavelvrij.

Type C Petroleum is onderworpen aan een bijzonder accijnsrecht. Om onwettelijke toepassing te voorkomen, wordt een EuroMarker toegevoegd: kleurstof “Solvent Yellow 12”.  Type C is ook verkrijgbaar als “Groene Petroleum”. Deze heeft naast een groene kleurstof i.p.v. de gele kleurstof ook nog een extra additief, waardoor er geen roetvorming is tijdens de verbranding. Daarnaast is er ook nog Type C “Low Aromatic ” welke een zwavelvrije en geurvrije variant is. Deze is uiterst geschikt voor verplaatsbare kachels zonder externe afvoer en hete lucht kanonnen.

Gebruik

Verbrandingsmiddel

U kunt petroleum type C gebruiken als verbrandingsmiddel voor uw petroleumkachels en kookvuren. De brandstof geeft een zuivere verbranding, met bijna geen schadelijke uitstootgassen. Zeker voor ruimtes die niet standaard zijn uitgerust met centrale verwarming is petroleum een goedkoop, energiezuinig alternatief. Zo verwarmt u gemakkelijk en snel uw garage, zolder, schuur of werkplaats.

Additief

U kunt ook petroleum kopen als een additief voor mazout (gasolie verwarming). Door petroleum toe te voegen (blenden) aan uw mazout (gasolie verwarming), voorkomt u dat uw bovengrondse tank of leidingen bevriezen. Petroleum geeft ook een zuivere verbranding in mazoutstoven.

Petroleum button